XLVI sesja Rady Gminy w Kęsowie zwołana na dzień 9 grudnia br. (czwartek) o godz. 1400  w WDK Kęsowo.Porządek sesji:1.Sprawy porządkowe:a)otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)przyjęcie porządku obrad2.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.3.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.4.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej KZN - Wielkopolska” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej.6.Zakończenie.  - Sesje Rady Gminy - 92informatyk

XLVI Sesja Rady Gminy

XLVI Sesja Rady Gminy

26 Views
Up Next Autoplay