Informuję, iż na dzień 24 sierpnia br. /wtorek/ o godz. 13:00 w trybie hybrydowym –w sali GOPS i onlinezwołana została XLII Sesja Rady Gminy w Kęsowie  Proponowany porządek sesji:Otwarcie sesji.Ślubowanie nowego radnego.Sprawy porządkowe:a) stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z XL i XLI sesjiInformacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XL i XLI sesji.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Żalno.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Obrowo, Pamiętowo, Piastoszyn, Przymuszewo, Tuchółka, Wieszczyce, Żalno.Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie.Sprawy bieżące.Składanie interpelacji i zapytań.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 75informatyk

XLII Sesja Rady Gminy

XLII Sesja Rady Gminy

37 Views
Category:
Description:

Informuję, iż na dzień 24 sierpnia br. /wtorek/ o godz. 13:00 w trybie hybrydowym –w sali GOPS i onlinezwołana została XLII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Ślubowanie nowego radnego.
 3. Sprawy porządkowe:
  a) stwierdzenie quorum
  b) przyjęcie porządku obrad
  c) przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji
 4. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XL i XLI sesji.
 5. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Żalno.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych na terenie Gminy Kęsowo na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XVIII/109/2012 Rady Gminy Kęsowo z dnia 29 sierpnia 2012 roku w sprawie: zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Obrowo, Pamiętowo, Piastoszyn, Przymuszewo, Tuchółka, Wieszczyce, Żalno.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie.
 12. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 listopada 2018 r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie.
 13. Sprawy bieżące.
 14. Składanie interpelacji i zapytań.
 15. Zakończenie.
Up Next Autoplay