Informujemy iż na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe: a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXVI sesji 2. Podziękowanie Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Kęsowie za pracę na rzecz Gminy Kęsowo.3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXVI sesji.4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2019 rok:a) debata b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania 6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnegob) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminyc) wniosek Komisji Rewizyjnejd) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2019 rok.e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie. 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 2020.11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bralewnica.12. Sprawy bieżące.13. Składanie interpelacji i zapytań.14. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 42informatyk

XXVII Sesja Rady Gminy

XXVII Sesja Rady Gminy

33 Views
Category:
Description:
Informujemy iż na dzień 25 czerwca 2020 r. (czwartek) godz. 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

Porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXVI sesji
2. Podziękowanie Dyrektorom Szkoły Podstawowej w Kęsowie za pracę na rzecz Gminy Kęsowo.
3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXVI sesji.
4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
5. Rozpatrzenie „Raportu o stanie Gminy Kęsowo za 2019 rok:
a) debata
b) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania
6. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok:
a) sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym i informacją o stanie mienia komunalnego
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
c) wniosek Komisji Rewizyjnej
d) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Kęsowo z wykonania budżetu za 2019 rok.
e) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok.
f) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium za 2019 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2019 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na terenie gminy Kęsowo na rok 2020.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Bralewnica.
12. Sprawy bieżące.
13. Składanie interpelacji i zapytań.
14. Zakończenie.
Up Next Autoplay