Informuję, iż  28  maja 2020 r.  (czwartek)  godz. 11:00 w WDK Kęsowo  zwołana została XXVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe:a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XXV sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXV sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kęsowie.7.    Sprawy bieżące.8.    Składanie interpelacji i zapytań.9.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 38informatyk

XXVI  Sesja Rady Gminy

XXVI Sesja Rady Gminy

9 Views
Up Next Autoplay