Informuję na dzień 27 kwietnia br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym zwołana została XXXVIII Sesja Rady Gminy w KęsowiePorządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obrad2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXVII sesji.4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na trenie gminy Kęsowo na rok 20218. Sprawy bieżące.9. Składanie interpelacji i zapytań.10. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 58informatyk

XXXVIII Sesja Rady Gminy

XXXVIII Sesja Rady Gminy

185 Views
Category:
Description:
Informuję na dzień 27 kwietnia br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym zwołana została XXXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie


Porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b) przyjęcie porządku obrad

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji

3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXVII sesji.

4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.

6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli oraz określenia sezonu kąpielowego na trenie gminy Kęsowo na rok 2021

8. Sprawy bieżące.

9. Składanie interpelacji i zapytań.

10. Zakończenie.
Up Next Autoplay