Na dzień 25 maja br. (czwartek) o  godz. 1300  w WDK Kęsowo zwołana została LXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe:otwarcie sesji, stwierdzenie quorumprzyjęcie porządku obradprzyjęcie protokołu z LXVI sesjiWręczenie stypendiów naukowych uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych w Kęsowie  i Żalnie.Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.Sprawy bieżące.Składanie interpelacji i zapytań.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 149informatyk

LXVII Sesja Rady Gminy

LXVII Sesja Rady Gminy

12 months
22 Views
Category:
Description:

Na dzień 25 maja br. (czwartek) o  godz. 1300  w WDK Kęsowo zwołana została LXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Sprawy porządkowe:
  otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
  przyjęcie porządku obrad
  przyjęcie protokołu z LXVI sesji
 2. Wręczenie stypendiów naukowych uzdolnionym absolwentom szkół podstawowych w Kęsowie  i Żalnie.
 3. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 4. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Tucholskiemu.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Kujawsko – Pomorskiego.
 8. Sprawy bieżące.
 9. Składanie interpelacji i zapytań.
 10. Zakończenie.
Up Next Autoplay