Zwołuje się I sesję Rady Gminy w Kęsowie w celu złożenia ślubowania przez radnych oraz Wójta Gminy Kęsowo wybranych na kadencję 2024-2029 na dzień 7 maja 2024 r. (wtorek) o godzinie 16:00 w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie (sala główna), ul. Główna 7. Porządek obrad I sesji Rady Gminy w Kęsowie zwołanej na dzień 7 maja 2024 r. o godz. 16:001.Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum2.Złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych3.Złożenie ślubowania przez nowo wybranego Wójta Gminy Kęsowo4.Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczących Rady Gminy w Kęsowie5.Zamknięcie obrad sesji   - Default - 205informatyk

I sesja Rady Gminy

I sesja Rady Gminy

8 Views
Category:
Up Next Autoplay