Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) na dzień 10 lutego br. /czwartek/ o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XLIX Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kęsowo na lata 2022-2027.4. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 95informatyk

XLIX Sesja Rady Gminy

XLIX Sesja Rady Gminy

42 Views
Category:
Description:
Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) na dzień 10 lutego br. /czwartek/ o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XLIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie


Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:

a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad

2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kęsowo na lata 2022-2027.

4. Zakończenie.
Up Next Autoplay