VII Sesja Rady Gminy

VII Sesja Rady Gminy

9 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 28 lutergo 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została VII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołów z VI sesji

2.    Informacja Wójta  z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z VI sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.

8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w celu poprawy bezpieczeństwa gminy Kęsowo.

10.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Kęsowo.

11.    Sprawy bieżące.

12.    Składanie interpelacji i zapytań.

13.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie