Informujemy, że na dzień 28 lutergo 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została VII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z VI sesji2.    Informacja Wójta  z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z VI sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo.7.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet dla sołtysów.8.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłatności jak również trybu ich pobierania.9.    Podjęcie uchwały w sprawie przywrócenia Posterunku Policji w celu poprawy bezpieczeństwa gminy Kęsowo.10.    Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2018 rok w szkołach prowadzonych przez Gminę Kęsowo.11.    Sprawy bieżące.12.    Składanie interpelacji i zapytań.13.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 17informatyk

VII Sesja Rady Gminy

VII Sesja Rady Gminy

14 Views
Up Next Autoplay