Informuję Że, na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713, 1378, z 2021.poz.4) na dzień 1 lipca br. (czwartek) o godz. 12:30 w trybie hybrydowym (w sali GOPS i online) zwołana została XLI Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe: a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum b) przyjęcie porządku obradPodjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo. 4. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 63informatyk

XLI Sesja Rady Gminy

XLI Sesja Rady Gminy

29 Views
Category:
Description:

Informuję Że, na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 poz.713, 1378, z 2021.poz.4) na dzień 1 lipca br. (czwartek) o godz. 12:30 w trybie hybrydowym (w sali GOPS i online) zwołana została XLI Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:

  1. Sprawy porządkowe:
    a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
    b) przyjęcie porządku obrad
  2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
  3. 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo. 4
  4. . Zakończenie.
Up Next Autoplay