Na dzień 27 września br. /wtorek/ o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z LV i LVI sesji.2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz innych uzależnień w Gminie Kęsowo na rok 2022”.5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo.8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 112informatyk

LVII Sesja Rady Gminy

LVII Sesja Rady Gminy

29 Views
Up Next Autoplay