Informuję na dzień 30 marca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym zwołana została XXXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXVI sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXV sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo za rok 2020.8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2020.9. Sprawy bieżące.10. Składanie interpelacji i zapytań.11. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 57informatyk

XXXVII Sesja Rady Gminy

XXXVII Sesja Rady Gminy

68 Views
Category:
Description:
Informuję na dzień 30 marca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym zwołana została XXXVII Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXVI sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXV sesji.


3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
7. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Kęsowo za rok 2020.
8. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Kęsowo za rok 2020.
9. Sprawy bieżące.
10. Składanie interpelacji i zapytań.
11. Zakończenie.
Up Next Autoplay