Informuję, iż na dzień 3 września 2020 r. (czwartek) godz. 1100 w WDK Kęsowo zwołana została XXIX Sesja Rady Gminy w KęsowiePorządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXVII i XXVIII sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Tucholskiego.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębach Jeleńcz, Kęsowo i Przymuszewo.8. Sprawy bieżące.9. Składanie interpelacji i zapytań. 10. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 46informatyk

XXIX  Sesja Rady Gminy

XXIX Sesja Rady Gminy

22 Views
Category:
Description:
Informuję, iż na dzień 3 września 2020 r. (czwartek) godz. 1100 w WDK Kęsowo zwołana została XXIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji.
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXVII i XXVIII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie nieruchomości w drodze darowizny na rzecz Powiatu Tucholskiego.
7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębach Jeleńcz, Kęsowo i Przymuszewo.
8. Sprawy bieżące.
9. Składanie interpelacji i zapytań.
10. Zakończenie.
Up Next Autoplay