Informujemy, iż na dzień 21 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 1400 w GOPS Kęsowo na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołana została XXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji,b) stwierdzenie quorumc) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kęsowie.5. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 44informatyk

XXVIII  Sesja Rady Gminy

XXVIII Sesja Rady Gminy

43 Views
Category:
Description:
Informujemy, iż na dzień 21 lipca 2020 r. (wtorek) godz. 1400 w GOPS Kęsowo na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) zwołana została XXVIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.Porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji,
b) stwierdzenie quorum
c) przyjęcie porządku obrad
2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kęsowie.
5. Zakończenie.
Up Next Autoplay