Informujemy, że na dzień 30 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XXI sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXI sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2020.5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina Kęsowo.7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Jeleńcz i Kęsowo.8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.9.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo. 10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2020 rok.11.    Sprawy bieżące.12.    Składanie interpelacji i zapytań.13.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 32informatyk

XXII Sesja Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy

28 Views
Up Next Autoplay