XXII Sesja Rady Gminy

XXII Sesja Rady Gminy

23 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 30 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XXI sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XXI sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2020.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad uczestnictwa oraz zasad ponoszenia odpłatności za pobyt uczestników w Klubie Senior+.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części działki nr 33 w obrębie Kęsowo, gmina Kęsowo.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości położonych w obrębie Jeleńcz i Kęsowo.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Kęsowo na lata 2020-2025”.

9.    Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo. 

10.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2020 rok.

11.    Sprawy bieżące.

12.    Składanie interpelacji i zapytań.

13.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie