Na dzień 25 kwietnia br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LXVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe: otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z LXV sesjiInformacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tucholskiemu.Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2022 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.                           Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XII/46/2019 Rady Gminy w Kęsowie z  dnia 28 maja  2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Kęsowie.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie.Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.Stanowisko Rady Gminy w Kęsowie w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.Sprawy bieżące.Składanie interpelacji i zapytań.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 147informatyk

LXVI Sesja Rady Gminy

LXVI Sesja Rady Gminy

11 months
31 Views
Category:
Description:

Na dzień 25 kwietnia br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LXVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:

 1. Sprawy porządkowe: otwarcie sesji, stwierdzenie quorum, przyjęcie porządku obrad, przyjęcie protokołu z LXV sesji
 2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Tucholskiemu.
 6. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2022 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 7. Pojęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2022 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.                           
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej  uchwałę Nr XII/46/2019 Rady Gminy w Kęsowie z  dnia 28 maja  2019 roku w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Kęsowie.
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr I/4/2018 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 20 listopada 2018r. w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy w Kęsowie.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych.
 11. Stanowisko Rady Gminy w Kęsowie w sprawie poparcia inicjatywy partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego w ramach Europejskiego Korpusu Radnych oraz wyboru przedstawiciela.
 12. Sprawy bieżące.
 13. Składanie interpelacji i zapytań.
 14. Zakończenie.
Up Next Autoplay