XII Sesja Rady Gminy

XII Sesja Rady Gminy

9 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została XII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji

2.    Wręczenie stypendiów Wójta uzdolnionym uczniom SP w Kęsowie i Żalnie.

3.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z X sesji.

4.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

5.    Podjęcie uchwały  w powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Kęsowie.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.

9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.

10.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody rosnącym w Brzuchowie na działce o numerze ewidencyjnym 343/36 obręb Jeleńcz.

11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo

12.    Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie  

13.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.                            

14.    Sprawy bieżące.

15.    Składanie interpelacji i zapytań.

16.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie