Informujemy, że na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) o godzinie 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została XII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z IX, X i XI sesji2.    Wręczenie stypendiów Wójta uzdolnionym uczniom SP w Kęsowie i Żalnie.3.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z X sesji.4.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.5.    Podjęcie uchwały  w powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki  Zdrowotnej w Kęsowie.6.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.7.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.8.    Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet sołtysów.9.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.10.    Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych na drzewie z gatunku dąb szypułkowy będącym pomnikiem przyrody rosnącym w Brzuchowie na działce o numerze ewidencyjnym 343/36 obręb Jeleńcz.11.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kęsowo12.    Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2018 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie  13.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2018 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalności pożytku publicznego.                            14.    Sprawy bieżące.15.    Składanie interpelacji i zapytań.16.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 21informatyk

XII Sesja Rady Gminy

XII Sesja Rady Gminy

14 Views
Up Next Autoplay