Informuję iż na dzień 21 maja br. /wtorek/ o godz. 15:30 w WDK Kęsowo zwołana została II Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z I sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Gminy Kęsowo do Zgromadzenia Związku Powiatowo-Gminnego pod nazwą „Tucholski Związek Powiatowo-Gminny”.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kęsowo.8. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowej radnych.9. Podjęcie uchwały w sprawie zasad ustalania diety dla sołtysów oraz zwrotu kosztów podróży służbowej.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań. - Default - 206informatyk

II Sesja Rady Gminy

II Sesja Rady Gminy

20 Views
Category:
Up Next Autoplay