Informuję iż na dzień 23 kwietnia br. /wtorek/ o godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została LXXIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXXVIII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2024 r.5. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za 2023 rok z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2023 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w składzie Rady Społecznej przy Samodzielnym Publicznym Zakładzie Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.8. Sprawy bieżące.9. Składanie interpelacji i zapytań.10. Zakończenie. - Default - 204informatyk

LXXIX Sesja Rady Gminy

LXXIX Sesja Rady Gminy

13 Views
Category:
Up Next Autoplay