Informuję, iż na dzień 26 października br. /czwartek/ o godz. 14:30 w WDK Kęsowo zwołana została LXXIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołów z LXXI i LXXII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2024 rok.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w miejscowości Tuchółka.8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w składzie Komisji Budżetowej Rady Gminy w Kęsowie.9. Podjęcie uchwały w sprawie rozstrzygnięcia skargi na Wójta Gminy Kęsowo.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Default - 179informatyk

LXXIII Sesja Rady Gminy

LXXIII Sesja Rady Gminy

29 Views
Category:
Up Next Autoplay