Informuję, iż na dzień 26 września br. /wtorek/ o godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została LXXI Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXX sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego.5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.7. Podjęcie uchwały przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 274/2, nr 343/32 i części działki nr 343/36 w obrębie Jeleńcz, gmina Kęsowo.8. Sprawy bieżące.9. Składanie interpelacji i zapytań.10. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 166informatyk

LXXI Sesja Rady Gminy

LXXI Sesja Rady Gminy

29 Views
Up Next Autoplay