Informujemy, że na dzień 31 stycznia 2019 r. (czwartek) o godzinie 12:00 w WDK Kęsowo zwołana została VI Sesja Rady Gminy w Kęsowie.   Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z  IV i V sesji2.    Informacja Wójta  z wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z IV sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XLIV/220/2017 Rady Gminy Kęsowo z dnia 23 listopada 2017 roku w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, od  nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2019 rok.7.    Sprawy bieżące.8.    Składanie interpelacji i zapytań.9.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 16informatyk

VI Sesja Rady Gminy

VI Sesja Rady Gminy

6 Views
Up Next Autoplay