Informujemy że na dzień 11 października br. /środa/ o godz. 1430 w WDK Kęsowo.Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463, 1688) zwołana została LXXII Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesjib) stwierdzenie quorumc) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.4. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.5. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji wieloletniego programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kęsowo na lata 2023-2025”.6. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 167informatyk

LXXII Sesja Rady Gminy

LXXII Sesja Rady Gminy

15 Views
Up Next Autoplay