Informuję żę na dzień 22 czerwca br. /czwartek/ o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została LXIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesjib) stwierdzenie quorumc) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.4. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków gminnego zespołu interdyscyplinarnego.5. Zakończenie. - Default - 150informatyk

LXIX Sesja Rady Gminy

LXIX Sesja Rady Gminy

12 Views
Category:
Up Next Autoplay