Na dzień 24 maja br. (wtorek) o godz. 1400 w WDK Kęsowo zwołana została LIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie   Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:otwarcie sesji, stwierdzenie quorumprzyjęcie porządku obradprzyjęcie protokołu z LII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.5. Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.6. Sprawy bieżące.7. Składanie interpelacji i zapytań.8. Zakończenie. - Default - 103informatyk

LIII Sesja Rady Gminy

LIII Sesja Rady Gminy

18 Views
Category:
Up Next Autoplay