Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) na dzień 10 lutego br. (czwartek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XLVIX Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe: a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum b) przyjęcie porządku obradPodjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kęsowo na lata 2022-2027.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 101informatyk

LI Sesja Rady Gminy

LI Sesja Rady Gminy

33 Views
Category:
Description:

Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 poz. 1372, 1834) na dzień 10 lutego br. (czwartek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XLVIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:

  1. Sprawy porządkowe:
    a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
    b) przyjęcie porządku obrad
  2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Kęsowo na lata 2022-2027.
  4. Zakończenie.
Up Next Autoplay