Na dzień 30 listopada br.  (wtorek) o godz. 1400  w WDK Kęsowo zwołana została XLV Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:- otwarcie sesji, stwierdzenie quorum- przyjęcie porządku obrad- przyjęcie protokołu z XLIV sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XLIV3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego.7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości8. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Kęsowo.9. Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Kęsowo11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kęsowie z działalności Ośrodka za rok 2020.12. Sprawy bieżące.13. Składanie interpelacji i zapytań.14. Zakończenie. w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.  - Sesje Rady Gminy - 91informatyk

XLV Sesja Rady Gminy

XLV Sesja Rady Gminy

35 Views
Up Next Autoplay