Informuję, że na dzień 26 października br.  /wtorek/ o   godz. 1400  w WDK Kęsowo zwołana została XLIV  Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:otwarcie sesji, stwierdzenie quorumprzyjęcie porządku obradprzyjęcie protokołów z XLIII sesji2. Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XLIII sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.7. Sprawy bieżące.8. Składanie interpelacji i zapytań.9. Zakończenie. - Default - 86informatyk

XLIV Sesja Rady Gminy

XLIV Sesja Rady Gminy

32 Views
Category:
Description:

Informuję, że na dzień 26 października br.  /wtorek/ o   godz. 1400  w WDK Kęsowo zwołana została XLIV  Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Proponowany porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:

  • otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
  • przyjęcie porządku obrad
  • przyjęcie protokołów z XLIII sesji

2. Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XLIII sesji.

3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

3. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.

4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

5. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kęsowo.

6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu Współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2022 rok.

7. Sprawy bieżące.

8. Składanie interpelacji i zapytań.

9. Zakończenie.

Up Next Autoplay