Informuję na dzień 25 maja br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIX Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXVIII sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.10. Sprawy bieżące.11. Składanie interpelacji i zapytań.12. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 60informatyk

XXXIX Sesja Rady Gminy

XXXIX Sesja Rady Gminy

43 Views
Category:
Description:
Informuję na dzień 25 maja br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIX Sesja Rady Gminy w Kęsowie


Proponowany porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXVIII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu zmian Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na obszarze Gminy Kęsowo
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia bilansu za rok 2020 Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Kęsowie.
10. Sprawy bieżące.
11. Składanie interpelacji i zapytań.
12. Zakończenie.
Up Next Autoplay