Informuję na dzień 9 marca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie hybrydowym (w WDK Kęsowo i online) na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) zwołana została XXXVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXV sesji RG2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sposobie wywiązywania się Pana Radosława Januszewskiego z obowiązków służbowych, podczas pełnienia funkcji Wójta Gminy Kęsowo w latach 2019-2020.4. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 56informatyk

XXXVI Sesja Rady Gminy

XXXVI Sesja Rady Gminy

35 Views
Category:
Description:
Informuję na dzień 9 marca br. (wtorek) o godz. 1400 w trybie hybrydowym (w WDK Kęsowo i online) na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 późn. zm.) zwołana została XXXVI Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:

1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXV sesji RG

2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2021.

3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o sposobie wywiązywania się Pana Radosława Januszewskiego z obowiązków służbowych, podczas pełnienia funkcji Wójta Gminy Kęsowo w latach 2019-2020.

4. Zakończenie.
Up Next Autoplay