XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

74 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:
Na dzień 26 stycznia br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.Porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowości Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIX/140/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 3 września 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie.
12. Sprawy bieżące.
13. Składanie interpelacji i zapytań.
14. Zakończenie.
Następny Autoodtwarzanie