Na dzień 26 stycznia br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIII sesji.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowości Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIX/140/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 3 września 2020 roku.7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2021 rok.11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie.12. Sprawy bieżące.13. Składanie interpelacji i zapytań.14. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 54informatyk

XXXIV Sesja Rady Gminy

XXXIV Sesja Rady Gminy

94 Views
Category:
Description:
Na dzień 26 stycznia br. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie zdalnym online zwołana została XXXIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.Porządek sesji:
1. Sprawy porządkowe:
a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
b) przyjęcie porządku obrad
c) przyjęcie protokołu z XXXIII sesji
2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje, zapytania i zgłoszone sprawy bieżące z XXXIII sesji.
3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Kęsowo na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic drogom gminnym w miejscowości Kęsowo.
6. Podjęcie uchwały w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Uchwale Nr XXIX/140/2020 Rady Gminy w Kęsowie z dnia 3 września 2020 roku.
7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, podatku od nieruchomości i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz określenia inkasentów.
8. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia petycji.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rezygnacji z członkostwa w Komisji Budżetowej
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Kęsowie na 2021 rok.
11. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Gminnego Zespołu Oświatowego w Kęsowie.
12. Sprawy bieżące.
13. Składanie interpelacji i zapytań.
14. Zakończenie.
Up Next Autoplay