XXVI  Sesja Rady Gminy

XXVI Sesja Rady Gminy

6 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informuję, iż  28  maja 2020 r.  (czwartek)  godz. 11:00 w WDK Kęsowo  zwołana została XXVI Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe:

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XXV sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXV sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do   Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie nadania Statutu Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Kęsowie.

7.    Sprawy bieżące.

8.    Składanie interpelacji i zapytań.

9.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie