Informuję na dzień 28  kwietnia 2019 r.  (wtorek)  godz. 12:00 w zdalnym trybie obradowania zwołana została XXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXIII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Drożdzienicy. 6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Kęsowo za rok 2019.7.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za  2019 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.8.    Sprawy bieżące.9.    Składanie interpelacji i zapytań.10.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 34informatyk

XXV Sesja Rady Gminy

XXV Sesja Rady Gminy

756 Views
Up Next Autoplay