XXV Sesja Rady Gminy

XXV Sesja Rady Gminy

746 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informuję na dzień 28  kwietnia 2019 r. (wtorek)  godz. 12:00 w zdalnym trybie obradowania zwołana została XXV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołów z XXIII i XXIV sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXIII sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do  budżetu gminy Kęsowo na rok 2020.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Drożdzienicy. 

6.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Kęsowo za rok 2019.

7.    Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy za  2019 rok  z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.

8.    Sprawy bieżące.

9.    Składanie interpelacji i zapytań.

10.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie