Informujemy, że na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XXII sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXII sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Drożdzienicy. 5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kęsowo na lata 2020 – 2032”.6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2020 r.7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kęsowo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+”.8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kęsowo na lata 2019-2021 za rok 2019.9.    Sprawy bieżące.10.    Składanie interpelacji i zapytań.11.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 33informatyk

XXIII Sesja Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy

74 Views
Up Next Autoplay