XXIII Sesja Rady Gminy

XXIII Sesja Rady Gminy

68 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 27 lutego 2020 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XXIII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XXII sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na wnioski, interpelacje i zapytania z XXII sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. ks. kan. Józefa Swobodzińskiego w Kęsowie poprzez likwidację Szkoły Filialnej w Drożdzienicy. 

5.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Kęsowo na lata 2020 – 2032”.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Kęsowo w 2020 r.

7.    Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na terenie gminy Kęsowo ośrodka wsparcia pod nazwą „Klub SENIOR+”.

8.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w gminie Kęsowo na lata 2019-2021 za rok 2019.

9.    Sprawy bieżące.

10.    Składanie interpelacji i zapytań.

11.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie