XVII Sesja Rady Gminy

XVII Sesja Rady Gminy

13 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:30 w WDK Kęsowo zwołana została XVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XV sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 

7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Kęsowo na lata 2019-2026 oraz Planu Odnowy Miejscowości Tuchółka na lata 2019-2026.

8.    Sprawy bieżące.

9.    Składanie interpelacji i zapytań.

10.    Zakończenie.

 

Na początku sesji nastąpi przekazanie Wójtowi Gminy vougera na dofinansowanie przebudowy ul.Polnej i Karpackiej w Kęsowie.

Następny Autoodtwarzanie