Informujemy, że na dzień 26 września 2019 r. (czwartek) o godzinie 10:30 w WDK Kęsowo zwołana została XVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji:1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołów z XV i XVI sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XV sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli. 7.    Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości  Kęsowo na lata 2019-2026 oraz Planu Odnowy Miejscowości Tuchółka na lata 2019-2026.8.    Sprawy bieżące.9.    Składanie interpelacji i zapytań.10.    Zakończenie. Na początku sesji nastąpi przekazanie Wójtowi Gminy vougera na dofinansowanie przebudowy ul.Polnej i Karpackiej w Kęsowie. - Sesje Rady Gminy - 25informatyk

XVII Sesja Rady Gminy

XVII Sesja Rady Gminy

17 Views
Up Next Autoplay