Informujemy, że na dzień 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XV Sesja Rady Gminy w Kęsowie. Porządek sesji: 1.    Sprawy porządkowe: a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb)    przyjęcie porządku obradc)    przyjęcie protokołu z XIV sesji2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XIV sesji.3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.7.    Sprawy bieżące.8.    Składanie interpelacji i zapytań.9.    Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 24informatyk

XV Sesja Rady Gminy

XV Sesja Rady Gminy

16 Views
Up Next Autoplay