XV Sesja Rady Gminy

XV Sesja Rady Gminy

12 Wyświetleń
Kategoria:
Opis:

Informujemy, że na dzień 25 lipca 2019 r. (czwartek) o godzinie 11:00 w WDK Kęsowo zwołana została XV Sesja Rady Gminy w Kęsowie.

 

Porządek sesji:

 

1.    Sprawy porządkowe: 

a)    otwarcie sesji, stwierdzenie quorum

b)    przyjęcie porządku obrad

c)    przyjęcie protokołu z XIV sesji

2.    Informacja Wójta  z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym oraz odpowiedzi na interpelacje i zapytania z XIV sesji.

3.    Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.

4.    Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy na rok 2019.

5.    Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.

6.    Podjęcie uchwały w sprawie stawek dotacji przedmiotowej dla zakładu budżetowego.

7.    Sprawy bieżące.

8.    Składanie interpelacji i zapytań.

9.    Zakończenie.

Następny Autoodtwarzanie