Informujemy że na dzień 27 lutego br. (wtorek) o godz. 1430 w WDK Kęsowo zwołana została LXXVII Sesja Rady Gminy w Kęsowie  Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesji, stwierdzenie quorumb) przyjęcie porządku obradc) przyjęcie protokołu z LXXVI sesji2. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.3. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2024.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo.6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Piastoszyn, Gmina Kęsowo.7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości położonych w miejscowości Piastoszyn i Tuchółka.8. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia gminnego Klubu Dziecięcego „Kwiatowa Kraina” w Żalnie oraz ustalenia statutu.9. Sprawy bieżące.10. Składanie interpelacji i zapytań.11. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 202informatyk

LXXVII Sesja Rady Gminy

LXXVII Sesja Rady Gminy

25 Views
Up Next Autoplay