Informuję, że na dzień 28 lutego br.  (wtorek) o   godz. 1400   w WDK Kęsow zwołana została LXIV Sesja Rady Gminy w KęsowieProponowany porządek sesji:Sprawy porządkowe:otwarcie sesji, stwierdzenie quorumprzyjęcie porządku obradprzyjęcie protokołu z LXIII sesjiInformacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom gminnym w miejscowości Żalno.Sprawy bieżące.Składanie interpelacji i zapytań.Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 136informatyk

LXIV Sesja Rady Gminy

LXIV Sesja Rady Gminy

26 Views
Category:
Description:

Informuję, że na dzień 28 lutego br.  (wtorek) o   godz. 1400   w WDK Kęsow zwołana została LXIV Sesja Rady Gminy w Kęsowie

Proponowany porządek sesji:

 1. Sprawy porządkowe:
 2. otwarcie sesji, stwierdzenie quorum
 3. przyjęcie porządku obrad
 4. przyjęcie protokołu z LXIII sesji
 5. Informacja Wójta z odbytych spotkań, wykonania uchwał i wydanych zarządzeń w okresie międzysesyjnym.
 6. Sprawozdanie z posiedzeń stałych komisji RG.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy drogom gminnym w miejscowości Żalno.
 10. Sprawy bieżące.
 11. Składanie interpelacji i zapytań.
 12. Zakończenie.
Up Next Autoplay