Na wniosek Wójta Gminy w trybie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079). na dzień 16 grudnia br. (piątek) o godz. 13:30 trybie zdalnym online zwołana została LXI Sesja Rady Gminy w Kęsowie  Proponowany porządek sesji:1. Sprawy porządkowe:a) otwarcie sesjib) stwierdzenie quorumc) przyjęcie porządku obrad2. Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie zmian do budżetu gminy Kęsowo na rok 2022.3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kęsowo4. Zakończenie. - Sesje Rady Gminy - 122informatyk

LXI Sesja Rady Gminy

LXI Sesja Rady Gminy

17 Views
Up Next Autoplay